Informacja dotycząca wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Podedwórzu na rok szkolny 2020/2021

Po złożeniu przez rodziców wniosków o kontynuacji edukacji w naszym Przedszkolu i weryfikacji wniosków, Komisja Rekrutacyjna ustaliła liczbę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach:

Roczne przygotowanie przedszkolne – 12 wolnych miejsc

Grupa 3 – 4 – 5 latków – 11 wolnych miejsc

W załączeniu:
1) protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
2) lista dzieci kontynuujących edukację w Przedszkolu Samorządowym

Z poważaniem

Kamila Dąbrowska, Sekretarz Szkoły