Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia br.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – taki przepis zawiera podpisane 9. kwietnia br. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wcześniej dostosowało przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przerwa świąteczna obowiązuje od 9.04.2020 do 14.04.2020 włącznie – kalendarz roku szkolnego nie został zmieniony.

Artur Becher, dyr. szkoły