ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo,
od 18 maja br. Przedszkole będzie funkcjonować na innych zasadach, wskazanych w wytycznych MEN, GIS i MZ. 

Zgłoszeń  dzieci  – z trzydniowym wyprzedzeniem – proszę dokonywać poprzez email: podedworzez@op.pl, podając datę ewentualnego przybycia dziecka do Przedszkola oraz godzin jego pobytu w Przedszkolu wraz z podpisanymi oświadczeniami.

O przyjęciu dziecka każdorazowo będzie decydował dyrektor. Informacja zostanie Państwu przekazana emailowo. W okresie epidemii COVID-19 dziecko nie może uczęszczać do Przedszkola bez zgody dyrektora.

Liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na wytyczne MZ i GIS wprowadzające reżim sanitarny.

Dzieci będą przyjęte do Przedszkola po wypełnieniu przez rodziców stosownych oświadczeń (codziennych) i deklaracji jednorazowej oraz  sprawdzeniu stanu zdrowia dziecka, zgodnie z zaleceniami GIS.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS z Przedszkola w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Procedury przyjmowania oraz stosowne oświadczenia do podpisania i dostarczenia przez rodziców do Przedszkola zamieszczone są poniżej.

Podpisaną przez Rodziców deklarację – zgłoszenie uczęszczania dziecka do placówki dostarczamy w dni robocze w godz. od 8.00 do 13.00 – korzystamy ze skrzynki umieszczonej przy drzwiach od strony boiska, do której wrzucamy podpisane dokumenty.

Z uwagi na procedury bezpieczeństwa proszę nie wchodzić do budynku.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. placówki

Załączniki – dokumenty do wypełnienia przez Rodziców: