Informacja dla Rodziców uczniów klas I-III

Szanowni Rodzice Uczniów klas I-III
zmiany w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493 ze zm.) powodują, że uczniowie klas I-III mogą od 25 maja 2020r. brać udział w szkole w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

Na podstawie zmian w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 410 ze zm.) w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych.

W związku z powyższymi delegacjami prawnymi proszę Szanownych Państwa o zapoznanie się z Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna (w załączeniu).

W poniedziałek – 18 maja 2020r., drogą elektroniczną – na adresy e-mail – otrzymacie Państwo ankietę. Po jej wypełnieniu i odesłaniu (również drogą elektroniczną) poznamy Państwa rzeczywiste potrzeby w zakresie organizowania zajęć dla dzieci uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.

Jeszcze raz proszę o uważne zapoznanie się z Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna oraz odpowiedzialne i niezawodne uczestnictwo we wspomnianym wyżej badaniu ankietowym.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły.