Nasza biało-czerwona dla Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,
w wielu miejscach w Polsce trwają obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Zwykle, w połowie maja spotykaliśmy się w poczuciu wspólnoty, by oddać hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi.

W związku z pandemią i ograniczonym funkcjonowaniem szkoły nie możemy tym razem uczestniczyć w okolicznościowej akademii. Ale mam nadzieję, że dzięki szkolnej witrynie umocnimy nasze poczucie więzi, wspominając Jana Pawła II.

Bo był to człowiek niezwykły, który zawsze pamiętał skąd pochodzi i co łączy go z Ojczyzną. Potrafił to oryginalnie podkreślić. Warto przypomnieć jego słowa odnoszące się do „Barki”, którą wielokrotnie wspólnie śpiewaliśmy: „Chciałem powiedzieć …, że właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny… Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe. I z nią, z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się… Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie…”

Drodzy Uczniowie, a może zechcecie udostępnić wykonaną przez siebie laurkę „Dla Jana Pawła II”? Wasze prace opublikujemy na szkolnej stronie www. Nadsyłajcie je na adres zpo.spo.podedworze@gmail.com

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Artur Becher, dyr. szkoły