Komunikat w sprawie zdawania książek wypożyczonych z biblioteki oraz podręczników i ćwiczeń zakupionych z dotacji rządowej

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

bardzo proszę o dostarczenie do szkoły wypożyczonych książek oraz podręczników i ćwiczeń zakupionych z dotacji rządowej.

Jednocześnie informuję, że

  1. wychowawcy udzielają informacji w sprawie książek, które wypożyczyli uczniowie z biblioteki szkolnej przed 12.03.2020r.
  2. książki zdajemy w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu przy drzwiach wejściowych nr 48 (wejście do szatni od strony boiska).

Harmonogram przyjmowania książek:

  1. Klasa VIII – 24.06.2020r. (środa) w godzinach: 10.30-11.30
  2. Klasy IV-V – 25.06.2020r. (czwartek) w godzinach: 11.30-12.30
  3. Klasy VI-VII – 25.06.2020 (czwartek) w godzinach: 12.30-13.30

W klasach I-III zdawanie książek koordynują wychowawcy klas.

Z poważaniem
Teresa Gierchard