W trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Szanowni Rodzice, Wychowawcy i Nauczyciele,
zbliżające się wakacje to czas, w którym dzieci i młodzież podejmują różnorodne aktywności wynikające np. z pory roku, nadmiaru wolnego czasu, przemieszczania się.

Nie zapominajmy o działaniach profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo uczniów podczas wypoczynku letniego. Pamiętajmy o zaleceniach w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących epidemii związanej z COVID-19. Dołóżmy starań, aby poprawić świadomość dzieci i młodzieży na temat zagrożeń czyhających w wirtualnym świecie (patrz: http://zpo.podedworze.pl/index.php/2020/06/12/bezpieczenstwo-dzieci-w-sieci/)

Poradniki i pomocne informacje można znaleźć na stronach m.in.: Ministerstwa Edukacji Narodowej.

[KLIKNIJ RYSUNEK]

Apeluję, abyśmy podejmowali wspólne działania minimalizujące ryzyka zagrożenia wypadkami wśród dzieci i młodzieży na kąpieliskach, obiektach sportowych, w ruchu drogowym, w wirtualnym świecie… Niech nadchodzące wakacje będą czasem bezpiecznego wypoczynku.

Łączę wyrazy szacunku,
Artur Becher, dyr. szkoły