List Dyrektora Szkoły z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podedwórze, 26 czerwca 2020r.

Wiedza jest drugim słońcem
dla tych, którzy ją posiadają

                            Heraklit z Efezu

Szanowni Państwo
Rodzice i Pracownicy Oświaty,
Drogie Dzieci,
Drodzy  Uczniowie i Absolwenci,

zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest okazją do wyrażenia kilku refleksji.

Upływający rok szkolny postawił przed Oświatą niespotykane dotychczas zadania. Organizacja edukacji zdalnej i realizowanie treści programowych w nowych warunkach wymagały ogromnego wkładu pracy. To dzięki wielkiemu zaangażowaniu Grona Pedagogicznego i Rodziców – kreatywnie i z wykorzystaniem nowych technologii – wspierano uczniów w realizacji celów, wskazując im kryteria sukcesu edukacyjnego. Serdecznie Państwu dziękuję.

Ale ostatnie dziesięć miesięcy pracy szkoły to nie tylko edukacja zdalna. To również czas kształcenia stacjonarnego i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi, czas kształcenia, wychowania, opieki, rywalizacji sportowej i udziału w konkursach i projektach. Za wszystkie wskazane oraz te niewymienione działania serdecznie dziękuję moim Współpracownikom.

Szczególne wyrazy podziękowań kieruję do Pana Tadeusza Burzca, który po blisko czterdziestu latach pracy nauczycielskiej odchodzi na emeryturę. Wszystkiego najlepszego.

Dostrzegam również wkład pracy i życzliwe wsparcie Pracowników Administracyjnych i Technicznych. Serdecznie Państwu dziękuję.

W imieniu uczniów serdecznie dziękuję Radzie Rodziców za sfinansowanie zakupu nagród za osiągnięcia w nauce, udział w konkursach szkolnych, pracę na rzecz szkoły. Dziękuję Państwu za zaangażowanie w działalność Placówki. Wierzę, że wywoływaliśmy uśmiech na twarzach dzieci, a „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (cyt. za Janusz Korczak).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych to również doskonała sposobność do złożenia gratulacji i życzeń.

Serdecznie gratuluję Uczniom klasy VIII ukończenia szkoły. Dzisiaj zamykacie za sobą pewien edukacyjny etap. Jesteście Absolwentami. Nie tak wyobrażaliśmy sobie Wasze pożegnanie. Jest ono tak inne od tych wpisanych w tradycję i obyczaj naszej szkoły. Ale na przekór trudnym czasom przygotowałem „akademię” z Waszym udziałem. Zapraszam do jej obejrzenia.

Drodzy Absolwenci, serdecznie dziękuję za wszystkie Wasze działania i prace na rzecz  szkoły i lokalnego środowiska. Życzę Wam wspaniałych wakacji. A we wrześniu, wypoczęci i pełni nowych wyzwań, rozpocznijcie szczęśliwie kolejny etap edukacji. 

Wszystkim przedszkolakom oraz uczniom gratuluję osiągnięć, dziękuję za zaangażowanie. Kochani, życzę Wam zdrowych i bezpiecznych wakacji. Mam nadzieję spotkać Was we wrześniu w murach szkoły. Wtedy radośni i wypoczęci przystąpimy do nowych działań i wyzwań.

Pracownikom szkoły życzę spokojnych wakacji oraz wymarzonego wypoczynku. Bądźcie zdrowi.

Łączę wyrazy szacunku – Artur Becher, dyr. szkoły