List Wójta Gminy z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podedwórze, dnia 25.06.2020 r.

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”
Seneka Młodszy

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice,

kończymy dziś rok szkolny 2019/2020 w nietypowych okolicznościach. Warunki epidemii, w jakich przyszło nam żyć i pracować nie pozwalają na zorganizowanie tradycyjnych uroczystości w gronie społeczności szkolnej, dlatego tą drogą chciałabym skierować gratulacje, podziękowania oraz wyrazy uznania do wszystkich, którzy w minionym roku podjęli trud edukacji, zarówno w roli ucznia, jak i mistrza.

Gratuluję wszystkim, którzy w nowej, niespodziewanej dla nas wszystkich sytuacji, nie zaniechali pracy nas sobą i rzetelnie wywiązywali się z obowiązku zdobywania wiedzy i samodoskonalenia. Wasza aktywna postawa, gotowość do pracy w nowych warunkach pokazują, że jesteście świetnie przygotowani do funkcjonowania w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości.

Szczególne gratulacje i życzenia kieruję dziś do uczniów klas VIII, którzy opuszczają mury naszej szkoły. Żałuję, że nie mogę osobiście Was dziś pożegnać i podziękować za Wasze starania edukacyjne oraz zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Trzymam kciuki za wyniki Waszego egzaminu, a także za inne stojące przed Wami wyzwania, choćby te najbliższe – wybór nowej szkoły, nauka w niej, wejście w dorosłość. Mam nadzieję, że wykształcenie i wychowanie, jakie odebraliście w Podedwórzu, będą dla Was zasobem, z którego będziecie czerpać wchodząc w  kolejne etapy życia.

Nauczycielom i pracownikom szkoły dziękuję za wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie i prowadzenie lekcji w warunkach epidemii. Organizacja zdalnego nauczania, przygotowanie odpowiednich materiałów, prowadzenie zajęć i konsultacji on-line wymagało od wielu z Państwa dodatkowej pracy i zaangażowania.

Gratulacje i podziękowania kieruję również do Was, drodzy Rodzice, którzy pomimo ogromu własnych obowiązków zawodowych, wspierali proces edukacyjny swoich dzieci w warunkach zdalnego nauczania. To również dzięki Wam udało się zrealizować zakres zawarty w podstawie programowej, a Wasze dzieci otrzymały promocję do kolejnej klasy.

Na nadchodzące wakacje życzę wszystkim dużo zdrowia, wytchnienia i odpoczynku. Liczę, że we wrześniu będziemy mogli spotkać się znów w murach naszej szkoły.

Monika Mackiewicz-Drąg
Wójt Gminy Podedwórze