Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe

Program rozpoczęcia roku szkolnego – 1 września 2020r.

12.00 – uroczyste powitanie Przedszkolaków (spotkanie dzieci, rodziców z przedstawicielem organu prowadzącego, wychowawcami oddziałów i dyrektorem placówki), symboliczne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe

12.30 – informacja wychowawców oddziałów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących
w placówce (korzystanie z szatni, toalet, zachowanie na korytarzach, zachowanie się podczas przerw z uwzględnieniem przerwy obiadowej i sposobu wydawania posiłków).

Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej, wejście od strony parkingu. Podczas spotkania obowiązuje używanie środków ochrony osobistej.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły