List Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
Nauczyciele, Pracownicy oświaty,
Rodzice i Uczniowie
szkół i placówek oświatowych
województwa lubelskiego!

Na progu nowego roku szkolnego serdecznie witam i pozdrawiam całą społeczność edukacyjną naszego województwa, szczególnie Uczniów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauką. Dla nich pierwszy szkolny dzwonek zawsze oznacza rozpoczęcie ważnego etapu w życiu, który – mam nadzieję – będzie służył rozwojowi niezbędnych kompetencji, ale jednocześnie będzie wypełniony codzienną radością i powodami do dumy. Życzę, aby Wasza szkoła była przyjaznym i bezpiecznym miejscem, gdzie nauka nie będzie jedynie uciążliwym obowiązkiem, ale radosną i fascynującą przygodą.

Jestem przekonana, że wszyscy uczniowie powracają dzisiaj do szkoły chętniej, niż miało to miejsce w poprzednich latach; sytuacja epidemiczna spowodowała, że na wiele ostatnich miesięcy nauczyciele i uczniowie zamienili sale lekcyjne na domowe pokoje, a bezpośredni kontakt – na zajęcia prowadzone na odległość. Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym takie trudne dla całego środowiska decyzje będą miały częściej charakter lokalny niż globalny i nauka w większości szkół będzie mogła być prowadzona w formie tradycyjnej.

Nauczycielom i wychowawcom, dyrektorom, innym pracownikom oświaty oraz organom prowadzącym szkoły i placówki życzę, aby rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów osiąganych w atmosferze dobrej współpracy i wyrozumiałości względem siebie, aby osiągnięcia uczniów stanowiły powód do dumy i zadowolenia, a wspólny trud wychowawczy zaowocował ich pomyślną przyszłością.

Przekazuję także najserdeczniejsze życzenia pomyślności Rodzicom, ufając, że współpraca ze szkołami i placówkami edukacyjnymi przyniesie satysfakcję i dobre efekty kształcenia i wychowania.

Przed każdą szkołą i placówką stoją dzisiaj kolejne zadania związane z realizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego; jesteśmy do nich przygotowani, bogatsi w doświadczenia i kompetencje uzyskane w minionym roku szkolnym. Nauczyły nas one również tego, że – niezależnie od warunków prowadzenia kształcenia – działania w tym zakresie były możliwe do zrealizowania tylko dzięki rzeczowej i efektywnej współpracy wszystkich, dla których dobro szkoły jest najwyższą wartością. Wierzę, że dobrze wykorzystamy ten rok, a współpraca i nasze zaangażowanie przełoży się na wysoką jakość lubelskiej oświaty.

Pamiętajmy, że dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego zbiega się z 81. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że świadome społeczeństwo nie może zapomnieć o ofiarach wojny, a jej doświadczenie powinno być przestrogą dla współczesnego świata. Wspomnienie tych wydarzeń niech stanie się źródłem wychowawczego przesłania.

Z wyrazami szacunku
Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk