Poradnik dla rodziców o zjawisku cyberprzemocy

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu mobilnego lub komputera. Bywa określana także jako nękanie, dręczenie, prześladowanie w internecie. Niezależnie od określenia, jej celem zawsze jest wyrządzenie krzywdy drugiej osobie.

Nie zgub dziecka w sieci (kliknij obrazek)