List Lubelskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,
Wychowawcy szkół województwa lubelskiego

Właśnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021 – rok zdecydowanie różniący się od poprzednich, trudniejszy, pełen nowych obowiązków i wyzwań. Dziękuję Państwu za trud i wszelkie działania podjęte w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu uczniów do szkół. Pomimo wielu trudności organizacyjnych oraz często skrajnych emocji, dzięki Państwa zaangażowaniu, w zdecydowanej większości przedszkoli, szkół i placówek w naszym województwie odbywają się zajęcia stacjonarne.

W tych nielicznych przypadkach, gdzie zajęcia zostały zawieszone, w związku ze stwierdzeniem zakażeń wśród uczniów, bądź nauczycieli, źródłem narażenia były kontakty pozaszkolne. Dlatego apeluję do Państwa, ale także do uczniów i rodziców, przestrzegajmy reżimu sanitarnego nie tylko w szkołach, ale w każdym miejscu. Dbajmy o siebie.

Bardzo proszę Państwa Dyrektorów o wzmożenie działań informacyjnych, skierowanych do uczniów na temat organizacji czasu wolnego, w tym spotkań towarzyskich oraz konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. Wierzę, że w planach pracy wychowawców i pedagogów znajdą się treści związane z zagrożeniem epidemicznym oraz zasadami bezpieczeństwa. Informuję, iż Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wyszło z inicjatywą wsparcia szkół w zakresie przeprowadzenia szkoleń dotyczących właściwego zachowywania się w warunkach epidemicznych.

Jednocześnie przypominam, iż żołnierze WOT pozostają w dalszej gotowości do ewentualnego wsparcia w zakresie transportu środków ochrony osobistej, dekontaminacji pomieszczeń i sprzętu. Wsparcie może być realizowane na podstawie wniosku złożonego w aplikacji odporna wiosna, tak jak to miało miejsce wcześniej.

Obecna sytuacja stawia nowe wyzwania przed wszystkimi pracownikami systemu oświaty. Zachęcam Państwa do współpracy, korzystania ze wsparcia wizytatorów rejonowych oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacji na stronie internetowej tutejszego urzędu.

Życząc Państwu zdrowia łączę wyrazy szacunku.
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty