Konkurs plastyczny „Czyste powietrze i zdrowa woda, tego potrzebujesz Ty i cała przyroda”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

W ostatnich latach bardzo często słyszymy o pogarszającym się stanie naszego środowiska i problemach z zanieczyszczeniem powietrza i wód. Problem zaczyna dotykać nas samych, dlatego chcemy zachęcić młodzież i dzieci do działania. Prosimy, abyście za pomocą pracy plastycznej przedstawili, w jaki sposób możemy pomóc naszej zatruwanej przyrodzie, jak możemy ograniczyć zwiększającą się ilość śmieci oraz jak możemy poprawić stan naszego bliższego i dalszego otoczenia.

Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej

Czas trwania konkursu: 17.09.2020 – 30.10.2020

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Konkursu (dostępny w załączniku).