Narodowe Czytanie 2020

Udział w akcji „Narodowe Czytanie 2020” jest już tradycją naszej szkoły. W tym roku odczyt wybranego dzieła, ze względu na pandemię, odbywał się w nieco zmienionej formie. Nie uczestniczyli w niej przedstawiciele środowiska lokalnego. Akcję czytania w naszej szkole rozpoczął pan dyrektor Artur Becher, następnie został odczytany list Prezydenta RP . Uczniowie klasy siódmej i ósmej przeczytali  wybrane fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Przygotowano także okolicznościową gazetkę, na której znalazły się plakaty ilustrujące dzieło Słowackiego. Akcja Narodowe Czytanie została zorganizowana przez Panią Teresę Gierchard – opiekuna szkolnej biblioteki oraz Panią Iwonę Koladę – nauczycielkę języka polskiego. Mamy nadzieję, że do kolejnej edycji Narodowego Czytania, uda nam się dołączyć w większym gronie.