ŚLUBUJEMY, ŻE NIE ZAWIEDZIEMY!

W dniu 01 października 2020r. miała miejsce ważna uroczystość dla uczniów klasy pierwszej – „Pasowanie na Ucznia”, kończąca proces adaptacyjny w nowym środowisku, jakim jest szkoła. Uroczystość ta odbyła się z udziałem zaproszonych gości – dyrektora szkoły Pana Artura BecheraRodziców oraz uczniów z klasy II i III.

Do tego ważnego dnia pierwszoklasiści przygotowywali się  pod okiem wychowawczyni Barbary Szabat, by wszystkim udowodnić, że nie są już przedszkolakami, lecz prawdziwymi uczniami.  Zaprezentowali  się w programie artystycznym, w którym wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas nauki w szkole. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie, a Pan dyrektor dokonał Aktu pasowania na Ucznia. Składając ślubowanie pierwszoklasiści przyrzekali: „Być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię klasy i szkoły. Zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy pierwszak otrzymał pamiątkowy dyplom, książeczkę z bajkami oraz okolicznościowy medal. Niespodziankę dla młodszych kolegów przygotowała również klasa II.

Wspólne spotkanie, chociaż w nieco innych warunkach pozwoliło na integrację dzieci, wychowawcy klasy oraz rodziców.