Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,
Szanowni Pracownicy Szkoły,

Dzień Edukacji Narodowej jest niepowtarzalną okazją do złożenia Państwu najserdeczniejszych podziękowań za trudną i odpowiedzialna pracę. Serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie działania, które mimo bieżących trudności i często zagrożeń, są nakierowane na kształtowanie młodych umysłów i charakterów. Wyzwania, przed którymi stoi Szkoła są nieporównywalne do tych z poprzednich lat. Doświadczenia ostatnich kilku miesięcy pozwoliły ponownie dostrzec jak ważne funkcje i role w życiu młodych ludzi pełni wspólnota. Tym bardziej dziękuję Państwu za wspieranie mnie w kreowaniu szkolnej rzeczywistości, wpajanie uczniom zasad, które budują świat wartości i owocują odpowiedzialnymi postawami.

W tym uroczystym dniu – dniu święta wszystkich Pracowników Oświaty, życzę Państwu dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności i siły rozwiązywania ciągle pojawiających się trudności, wyznaczania uczniom rozsądnych granic i wzmacnianie ich mądrością bezstronnego oceniania. Bądźcie przyjaciółmi dzieci, bo tylko przyjaciele potrafią budować trwale, mądrze i na lata.

Z wyrazami serdeczności
Artur Becher – dyr. szkoły