Wystawa wirtualna – „Złota epoka Jagiellonów”

Poniżej podaję link do wirtualnej ekspozycji poświęconej dziedzictwu polskiego renesansu, uważanego za najwspanialszy okres rozwoju politycznego i kulturalnego Rzeczypospolitej. Mit złotego wieku jest silnie zakorzeniony w polskiej tradycji i kulturze.

Treści wystawy mogą być wykorzystane w celach edukacyjnych na przedmiotach humanistycznych oraz lekcjach z wychowawcą.

Odwiedzając wirtualne muzeum, możemy spojrzeć na epokę przez pryzmat unikatowych zabytków rękopiśmiennych i drukowanych z XVI wieku.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły

KLIKNIJ RYSUNEK – Ossolineum zaprasza na wystawę wirtualną „Złota epoka Jagiellonów”