Komunikat informacyjny w sprawie organizacji nauki zdalnej

W związku z przejściem uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej na naukę zdalną opracowywane są zasady realizacji podstawy programowej w poszczególnych oddziałach klasowych. Zostaną również wskazane zadania nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pragnę poinformować, że uwzględnimy prośby Rodziców, aby zajęcia z niektórych przedmiotów były prowadzone synchronicznie tj. w trybie online z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Na stronie szkoły zostanie utworzona zakładka „Nowa praca zdalna”. Będą tam zamieszczane materiały do lekcji na dotychczasowych zasadach, znanych uczniom i rodzicom z pracy zdalnej w poprzednim roku szkolnym.

W przypadku trudności z uzyskaniem połączenia internetowego lub brakiem dostępu do internetu w środowisku domowym istnieje możliwość udostępnienia uczniowi stanowiska komputerowego w szkole z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego. Podkreślam, że nauka zdalna w szkole może być zorganizowana wyłącznie dla tych uczniów, którzy mają problemy ze sprzętem i/lub internetem.

Bardzo proszę, aby Rodzice na bieżąco informowali wychowawców klas o trudnościach napotykanych przez uczniów w trakcie nauki zdalnej.

Szczegóły dotyczące nowej organizacji nauki zdalnej zostaną zamieszczone na stronie internetowej najpóźniej w niedzielę do godziny 18.00.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły