Nauka zdalna w naszej szkole

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

od 26 października 2020r.rozpoczęliśmy w klasach IV-VIII szkoły podstawowej nauczanie na odległość. Uwzględniłem kierowane bezpośrednio do mnie prośby Rodziców oraz wyniki badania ankietowego i przygotowałem techniczne i formalne podstawy do wprowadzenia
e-nauczania synchronicznego (online).

Dzisiaj, bogatszy o doświadczenia z ostatniego tygodnia,  wiem, że warto było podjąć trud wielu działań, które zaowocowały możliwością nieodpłatnego korzystania przez uczniów i nauczycieli z pakietu Microsoft Office 365.  

W poniedziałek – 26 października 2020r. – wszyscy wiedzieliśmy jakie mamy do wypełnienia zadania.

Na 45 uczniów uczestniczących w nauczaniu zdalnym tylko dwóch nie nawiązało połączenia w aplikacji Teams i nie dołączyło do lekcji. W jednym przypadku zadecydował brak łącza internetowego, w drugim – niesprawne połączenie internetowe. Analizując dane z tygodnia, pragnę poinformować, że w nauczaniu online uczestniczy już 100% uczniów klas IV-VIII.

Serdecznie dziękuję Wychowawcom oddziałów klasowych i Rodzicom. Bez Państwa zaangażowania i współpracy nie udałoby się sprawnie wdrożyć e-nauczania. Zdaję sobie sprawę, że wszystkim nam towarzyszyły i nadal towarzyszą liczne obawy. Czy podołamy wyzwaniom wynikającym z sytuacji epidemicznej w kraju?
Wierzę, że dzięki naszemu współdziałaniu, dzieci osiągną lepsze edukacyjne rezultaty.

Szanowni Rodzice, proszę o Państwa uwagi dotyczące  edukacji online. W celu zapewnienia szybkiego kontaktu przygotowałem krótką ankietę. Proszę o jej wypełnienie. Link do ankiety dostępny jest w dzienniku elektronicznym.

Łączę wyrazy szacunku – Artur Becher, dyr. szkoły