Szkoła do hymnu 2020

Zapraszam wszystkich przedszkolaków, uczniów i nauczycieli do udziału w kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii dzieci przedszkolne odśpiewają hymn w szkole, natomiast uczniowie szkoły podstawowej będą mieli możliwość zaśpiewania hymnu on-line po wcześniejszym połączeniu się z przedszkolakami za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Bardzo proszę wychowawców poszczególnych oddziałów klasowych o rozpropagowanie akcji wśród uczniów. Podkreślmy 10 listopada o godz. 11:11, że jesteśmy MAŁĄ-WIELKĄ WSPÓLNOTĄ.

Z wyrazami szacunku – Artur Becher, dyr. szkoły