Uroczystość pasowania na czytelnika

Uroczystość pasowania na czytelnika została przygotowana w ramach kampanii  „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt zrealizowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książkę  „Pierwsze abecadło” z broszurą informacyjną dla rodziców pt. „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”.

Okolicznościowa lekcja biblioteczna stała się dodatkową okazją do promowania czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły.

W okresie nauki zdalnej zapraszamy do  korzystania z zasobów naszej Wirtualnej Biblioteki.

Teresa Gierchard, nauczyciel bibliotekarz
Artur Becher, dyr. szkoły