#Szkoła do hymnu

We wtorek, 10 listopada 2020r. o godz. 11:11 ponad osiemdziesiąt osób wzięło udział w kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu”. Razem odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. Ważną rolę w naszych działaniach odegrały przedszkolaki ze swoimi Paniami Wychowawczyniami. To najmłodsze dzieci nadawały ton naszemu spotkaniu. Za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams przedszkolaki połączyły się ze swoim koleżankami i kolegami przebywającymi w domach na edukacji zdalnej. I znowu staliśmy się Wspólnotą.

Serdecznie dziękujemy Pani Wójt Gminy – Monice Mackiewicz-Drąg za włączenie się w nasze działania. Dziękujemy Rodzicom za obecność i przygotowanie dzieciom odświętnych, galowych strojów. Państwa zaangażowanie dodatkowo podkreśliło wyjątkowość i doniosłość wydarzenia „Szkoła do hymnu”.

Z poważaniem – dyrektor szkoły z wychowawcami i nauczycielami