Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny „100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi”.

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Zarząd Główny Związku OSP.

    Tegoroczne hasło konkursu brzmi: ,,100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi.”

    W załączniku podajemy szczegółowy regulamin konkursu. Dla ułatwienia podajemy jego najistotniejsze punkty:

– Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych tzn. mogą w nim wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej oraz rodzice.

– Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp. tzn. że należy przedstawić działanie straży pożarnej.

– Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa itp. tzn. że technika wykonania jest dowolna.

Prace należy przygotować do 6 stycznia 2021 r.