Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Trwają przygotowania do ewentualnego powrotu najmłodszych uczniów do szkół. Zostały przygotowane wytyczne sanitarne, które zamieszczamy w załączeniu.

Powrót dzieci z klas I-III do szkoły będzie zależał od poziomu dziennych wyników zachorowań i ostatecznej decyzji epidemiologów.

Czekamy na ostateczne decyzje.