Powrót uczniów klas I-III do nauki w formie stacjonarnej

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
w związku z powrotem uczniów klas I-III do nauki w formie stacjonarnej zostało przygotowane stosowne zarządzenie dyrektora szkoły, które opublikowano, wykorzystując dziennik elektroniczny.

Trwają prace nad modyfikacją planu zajęć edukacyjnych w przedszkolu oraz w klasach I-III. Wynika to z faktu łączenia przez nauczycieli etatów w szkole podstawowej i przedszkolu oraz realizacji zajęć w klasach starszych w formie kształcenia na odległość (online).

W porozumieniu z Urzędem Gminy Podedwórze podejmowane są czynności zmierzające do zorganizowania systemu dowożenia uczniów.

W załączeniu do niniejszej informacji zamieszczam „Zasady organizacji pracy szkoły w związku z powrotem uczniów klas I-III do nauki w trybie stacjonarnym”.

Z poważaniem
Artur Becher, dyr. szkoły