Bezpieczny pobyt na terenie szkoły

Ze względów bezpieczeństwa (oblodzenie chodnika, wiszące sople lodowe) zakazujemy przemieszczania się chodnikiem wzdłuż sali gimnastycznej od strony boiska (zachodniej). Uczniowie korzystają wyłącznie z głównego wejścia/wyjścia do/ze szkoły.