Harmonogram spotkań online z Rodzicami

Szanowni Rodzice,
zapraszam do udziału w spotkaniach z wychowawcami klas wg niżej zamieszczonego harmonogramu.

Wychowawcy – dla utworzonych wcześniej zespołów klasowych – planują w kalendarzu Microsoft Teams spotkanie online.

Rodzice korzystają z danych dostępowych swoich dzieci.

Z wyrazami szacunku – Artur Becher, dyr. szkoły