Konkurs – „Bezpieczny Internet”

Drodzy Uczniowie dokonujcie trafnych i bezpiecznych wyborów w sieci. Dla sprawdzenia swojej wiedzy oraz dla głębszego zastanowienia się nad omawianymi zagadnieniami proponujemy Wam udział w konkursie „Bezpieczny Internet”:

  • uczniowie klas I-VI – praca plastyczna przygotowania dowolną techniką na kartce formatu min. A4,
  • uczniowie klas VII-VIII – przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Prace można dostarczyć do sekretariatu szkoły, osobiście do Pani Barbary Szabat (klasy I-III) lub przesłać wiadomością e-mail na adresy pań Barbary Szabat i Katarzyny Becher.

Termin nadsyłania prac: 16.02.2021r.

Katarzyna Becher
Barbara Szabat