Bądźmy razem! Wspierajmy Izę i Patryka.

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Placówki,
Drodzy Uczniowie,

w piątkowe popołudnie członkowie naszej Wspólnoty Szkolnej doświadczyli niewyobrażalnej tragedii. Państwo Hernasowie utracili dach nad głową. W wyniku nieszczęśliwego zdarzenia Iza i Patryk – nasi uczniowie, koleżanka i kolega – doznali obrażeń i przebywają w szpitalu. Po ludzku, to trudne do zrozumienia, nieakceptowalne.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe przejawy więzi i solidarności z pokrzywdzonymi. Wsparcie duchowe i materialne stały się naszymi odruchami serca. Bądźmy razem!

9. marca o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza Św. w intencji szybkiego powrotu do zdrowia Izy, Patryka i ich Mamy – Pani Katarzyny.

Z wielu środowisk wypłynęły inicjatywy materialnego wsparcia poszkodowanych. Naszych uczniów – koleżanki i kolegów Izy oraz Patryka, zachęcamy do  przyłączenia się do tego typu działań. Ze względów epidemicznych prosimy Rodziców, dzieci i młodzież o aktywne uczestnictwo w zbiórkach zlokalizowanych poza terenem szkoły.

Z poważaniem
Agnieszka Michalska – Przewodnicząca Rady Rodziców
Artur Becher – Dyr. Szkoły