Z zasobów IPN – „Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej – Tadeusz Sendzimir”

Polecamy film dokumentalny Aliny Czerniakowskiej o Tadeuszu Sendzimirze – jednym z najwybitniejszych polskich inżynierów XX wieku. Był wynalazcą wielu technik produkcyjnych w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym, m.in. metody cynkowania blach i taśm stalowych oraz metody ciągłego walcowania stali na zimno w tzw. walcarkach Sendzimira. Jego odkrycia zrewolucjonizowały światową metalurgię.