Kontynuacja edukacji w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe – wykaz dzieci

Komisja Rekrutacyjna  ustaliła liczbę dzieci kontynuujących edukację w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkolu Samorządowym oraz liczbę wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Podedwórzu.

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych:
roczne przygotowanie przedszkolne – 20 wolnych miejsc;
grupa 3- 4 -5 latków – 5 wolnych miejsc.

W załączeniu protokół Komisji Rekrutacyjnej oraz wykaz dzieci kontynuujących edukację w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe w roku szkolnym 2020/21.