Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole

 „Dzień Samorządności Szkolnej” to nasza wieloletnia tradycja  związana ze szkolnymi obchodami Pierwszego Dnia Wiosny. Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych wymuszają wpisanie naszych działań w wirtualną rzeczywistość.

22.03.2021r. o godz. 11.00. spotykamy się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Dla wszystkich nauczycieli i uczniów został utworzony zespół „Szkoła Podstawowa” oraz zaplanowano spotkanie „Inauguracja Szkolnego Dnia Samorządności”.

Po symbolicznym przekazaniu władzy przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, społeczność szkolna zostanie poinformowana o inicjatywach uczniów klasy VIII. Mamy nadzieję, że zaplanowane działania uatrakcyjnią pracę zdalną i pozwolą kształtować uczniowską samorządność i odpowiedzialność.