Szkolny Dzień Samorządności

Pierwszy dzień wiosny nie jest w naszej szkole dniem zwyczajnym.  Ten dzień, jak co roku upłynął nam  pod hasłem „Szkolnego Dnia Samorządności”, jednak z uwagi na okoliczności związane z epidemią, odbył się on w nieco innej formie, niż dotychczas. O godzinie 11:00 dołączyliśmy do spotkania na platformie Teams, zorganizowanego przez dyrektora szkoły, Pana Artura Bechera. Podczas  tego spotkania odbyło się symboliczne przekazanie władzy w szkole. W imieniu Samorządu Uczniowskiego  kierownictwo nad nią  przejęła, Martyna Olko, uczennica klasy 8.  Pan dyrektor przekazując władzę przypomniał tradycję obchodów tego dnia w poprzednich latach, zwrócił uwagę na dojrzałość oraz odpowiedzialność uczniów najstarszych klas w zakresie samorządności szkolnej. Życzył również wszystkim uczniom w tym szczególnym dniu dużo słońca, które zachęcać ma do działania, aktywności i wytrwałości w tym trudnym okresie naszej edukacji. Po przekazaniu symbolicznego klucza, głos zabrała Martyna Olko, która wchodząc w rolę dyrektora naszej szkoły, podała informację dotyczącą lekcji online w poszczególnych klasach. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie włączyli swoje kamery i przywitali wiosnę machając sobie nawzajem. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła przyjazna i miła atmosfera.