Warsztaty szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli

Szanowni Państwo – Rodzice i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

kształcenie na odległość stawia przed nami nie tylko zadania związane z organizacją nauczania. W niespotykanej dotąd skali, musimy radzić sobie z wieloma emocjami. Dotyczy to wszystkich podmiotów społeczności szkolnej: uczniów – rodziców – nauczycieli.

Zmęczeni przedłużającą się pandemią jesteśmy bardziej podatni na lęki i stres. Często zadajemy sobie różne pytania: „Jak rozwiązywać problemy z bieżącą edukacją?”, „Gdzie możemy szukać wsparcia?”, „Czy możemy nauczyć się minimalizować skutki stresów i lęków?”…

Stawiając czoło tym codziennym dylematom, proponujemy uczniom klas IV-VIII oraz nauczycielom wsparcie w postaci warsztatów szkoleniowych.

Tematyka, termin i godziny zajęć z uczniami:
„Jak sobie radzić z lękiem, stresem i emocjami w dobie zdalnego nauczania”
30.03.2021r. (wtorek)
1) klasy VII-VIII – od 9:40 do 10:25 i od 10:30 do 11:15 (trzecia i czwarta godzina lekcyjna);
2) klasy IV-VI – od 11:35 do 12:20 i od 12:25 do 13:10 (piąta i szósta godzina lekcyjna).

Tematyka, termin i godziny zajęć z nauczycielami:
„Trudne zachowania uczniów w dobie pandemii i po pandemii”
08.04.2021r. (czwartek) godzina 18:00

Linki do zajęć zostaną udostępnione uczniom przez nauczycieli-wychowawców w ramach specjalnie do tego celu utworzonych zespołów. Nauczyciele otrzymają linki poprzez dziennik elektroniczny.

Serdecznie dziękujemy Pani Wójt Gminy oraz członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dostrzeżenie naszych potrzeb i empatię. Mamy nadzieję, że sfinansowanie ww. działań przysłuży się budowaniu naszej psychicznej odporności na problemy wynikające z bieżącej nauki i pracy.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły