Warto widzieć – 22. marca Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day)) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Więcej informacji: kliknij poniższy rysunek.

https://www.gov.pl/web/psse-puck/22-marca—swiatowy-dzien-wody