Konkurs na rymowankę dla uczniów szkół podstawowych klas I-III pt. „Bezpieczny pieszy”

Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych woj. lubelskiego.
Cele konkursu:
1. Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną. 2. Uświadomienie najmłodszym uczniom potrzeby poznania, utrwalenia zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły.
3. Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
4. Zwrócenie uwagi na zbliżające się zmiany przepisów dla pieszych i kierujących w obrębie przejść dla pieszych.
Organizatorami konkursu są: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, Polski Związek Motorowy w Lublinie.
W załączeniu regulamin konkursu.