Organizacja pracy w ZPO w Podedwórzu od 5 maja 2021r.

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

od 5 maja 2021r. czeka nas kolejna zmiana organizacyjna – do nauki stacjonarnej wracają klasy I-III szkoły podstawowej.
Uczniowie klas IV-VIII do połowy maja uczestniczą na dotychczasowych zasadach w kształceniu na odległość. Od 17 maja 2021r. do 30 maja 2021r. wprowadzona zostanie w starszych klasach (IV-VIIII) edukacja naprzemienna (hybrydowa). Stosowne zarządzenia ww. sprawach przedłożę po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły