Problemy i wyzwania akademickiego kształcenia zawodowego

Zakład Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz Lubelski Kurator Oświaty zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Akademickie kształcenie zawodowe – problemy i wyzwania w świetle nauczania św. Jana Pawła II”, organizowaną z okazji jubileuszu stulecia urodzin Patrona uczelni.
Na transmisję konferencji online w dniach 19-20 maja 2021 roku organizatorzy serdecznie zapraszają dyrektorów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli oraz rodziców.

Link do wydarzenia oraz szczegółowy harmonogram – w załącznikach poniżej.