Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo – Rodzice i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

25 czerwca 2021r. zakończymy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w bieżącym roku szkolnym.

Porządek naszych uroczystości przedstawia się następująco:
9.00 – Msza Św. w Kościele Białym w intencji Uczniów, Rodziców, Wychowawców i Nauczycieli.

10.30 – Uroczyste podsumowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 (sala gimnastyczna):
– odśpiewanie hymnu państwowego i symboliczne przekazanie Sztandaru Szkoły przez Uczniów kończących edukację;
– wręczenie dyplomów, listów gratulacyjnych oraz nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
– wystąpienie Uczniów klasy VIII;
– okolicznościowe przemówienia.

11.45 – Spotkania uczniów z wychowawcami klas – uroczystość wręczenia świadectw szkolnych.

12.00 – podsumowanie rocznej pracy w Przedszkolu Samorządowym – spotkanie dzieci i Rodziców z wychowawcami oddziałów przedszkolnych (sala nr 14).

12. 30 – odjazd autobusu szkolnego.