Życzenia Dyrektora Szkoły z okazji zakończenia roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego skłania do wielu refleksji, ale przede wszystkim jest doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań.

Szczere słowa wdzięczności kieruję do całej społeczności szkolnej. Bez zaangażowania i współdziałania nie moglibyśmy zrealizować wielu przedsięwzięć. Mimo ograniczeń, które narzucała nam pandemia, nie traciliśmy z horyzontu zakładanych celów.

Dziękuję Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom Niepedagogicznym naszej Szkoły za trud włożony w pracę z dziećmi i młodzieżą. Waszą życzliwość wobec uczniów zawsze cechowała troska o kształtowanie właściwych postaw. Składam również podziękowania Rodzicom. Dziękuję Państwu  za włączanie się w proces kształcenia na odległość i życie szkoły.  

Szczególne wyrazy uznania należą się Uczniom. Wiem, że swoją pracowitością i systematycznością kompensowaliście niedoskonałości kształcenia na odległość. Gratuluję osiągnięć i jednocześnie dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursach i zawodach sportowych.

Życzę wszystkim zdrowych, bezpiecznych, pogodnych i udanych wakacji!

Z wyrazami szacunku
Artur Becher, dyr. szkoły