Sprzątanie Świata 2021

23 września 2021 r. uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie Świata”. Działania nasze rozpoczęły się apelem szkolnym. Uczennice i uczniowie klasy szóstej oraz ósmej przedstawili informacje o tegorocznej edycji pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Zaprosili do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska. Przybliżyli pojęcia Zero Waste, Less Waste oraz zaproponowali zmianę naszych nawyków na  przyjaźniejsze środowisku. Na zakończenie wszyscy uczniowie  z nauczycielami, zaopatrzeni w worki i rękawice, ruszyli, by posprzątać przydzielone tereny. Zebrali głównie papierki, szkło oraz plastikowe opakowania.

Mając na uwadze tegoroczne hasło szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają się wielkie. Bądźmy bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, nie twórzmy niepotrzebnych odpadów. To my wspólnie odpowiadamy za kondycję naszego świata.

Zachęcam do udziału w kolejnych akcjach ekologicznych – nauczyciel biologii Agnieszka Hawryluk.