Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wnioski o granty mogą składać gminy popegeerowskie.
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Na co można uzyskać wsparcie ?

1. Sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu).
2. Ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego.
3. Usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 Oświadczenia do wypełnienia można pobrać w Urzędzie Gminy Podedwórze pok. nr 3.

 Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Podedwórze pok. nr 3, w terminie do 4 listopada 2021 roku.

Szczegóły –  Monika Łukaszuk Tel. (83) 37 95 227

Więcej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr