Zawieszenie zajęć

W związku z remontem w części budynku szkoły oraz w trosce o zdrowie uczniów, decyzją organu prowadzącego zawiesza się zajęcia w formie stacjonarnej w klasach I – VIII w dniach 15 – 16 listopada 2021r.

Podstawa prawna: art. 7 ust 1 pkt 8 w zw z art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz 1372, z późn. zm.), § 18 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604 z późn. zm).

Będziemy na bieżąco informować o kolejnych decyzjach na stronie internetowej szkoły.

Przedszkole pracuje normalnie, z tą różnicą, że zajęcia zostają przeniesione do sali 63 na górze w skrzydle bibliotecznym (wejście do sali gimnastycznej od strony boiska).

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.