Zawieszenie zajęć w klasach I – VIII w dniach 17-19 listopada 2021r

Na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.), informuję o zawieszeniu zajęć w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu – Szkole Podstawowej w klasach I – VIII w okresie od dnia 17 listopada 2021r. do dnia 19 listopada 2021r.,

Zawieszenie zajęć nastąpiło ze względu na niską temperaturę (poniżej 18 stopni C) w pomieszczeniach szkoły, spowodowaną modernizacją sieci centralnego ogrzewania – przedłużającą się wymianą grzejników i rur instalacji grzewczej.

Z poważaniem

Marta Baj

Dyrektor Szkoły