Informacja dotycząca odpracowywania dni wolnych

Na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)oraz § 5 ust 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) informuję, że w najbliższe soboty, tj. 27.11, 4.12 i 11.12 będziemy odpracowywać dni wolne od nauki z uwagi na remont w szkole, czyli 27.11 – środę, 4.12 – czwartek, 11.12 – piątek

W załączeniu stosowne zarządzenie.

Z poważaniem

Marta Baj