Konferencja dla rodziców uczniów klasy 8

Informujemy Państwa, że Lubelski Kurator Oświaty w ramach „Zawodowego strzału w 10” podejmuje kolejne działania służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”. Spotkanie online ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022r. (środa) o godz. 17.00. Link do spotkania zostanie przekazany w późniejszym terminie.