Przedszkolaki na wycieczce w Urzędzie Gminy

Jak co roku, przedszkolaki na zajęciach poznawały Polskę, rozmawialiśmy o naszej „Małej Ojczyźnie”,  a w czerwcowy dzień odwiedziliśmy nasz Urząd Gminy. Dzieci poznały pracę Pani Wójt oraz pracę innych pracowników naszego urzędu.