„Zaczyna się od słowa” – konkurs poezji dziecięcej i młodzieżowej

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie literackim „Zaczyna się od słowa”. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie.

Celem konkursu jest:
– budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną;
– kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego;
– działanie ukierunkowane na młodych twórców, pozwalające na rozpoznanie i doskonalenie wyrażania swoich emocji poprzez twórczość poetycką.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych z terenu powiatu parczewskiego. Prace konkursowe – zestawy od 1 do 3 wierszy napisanych maszynopisem w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła („Zaczyna się od słowa”) – należy przesłać  do sekretariatu SP nr 2 w Parczewie z dopiskiem nazwy konkursu na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie

ul. Polna 34

21-200 Parczew

do dnia 10.03.2023r.

Regulamin i karta zgłoszenia w załączniku: