„NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”-II Konkurs Poetycki dla Dzieci Szkół Podstawowych

W związku ze zbliżającym się dnia 1. III. 2023 r. Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, NORBERTINUM Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia spółka z o.o. i Lechaa Consulting Sp. z o.o. oraz pod Patronatem Medialnym TVP 3 Lublin, Polskiego Radia Lublin, Kuriera Lubelskiego, Fundacji Kwartalnika Wyklęci i Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Lubelski

ogłoszony został II Konkurs Poetycki dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”.

Do celów Konkursu należą:

  1. Promowanie wśród dzieci postaw patriotycznych w oparciu o świadomość wartości, którym służyli Żołnierze Wyklęci;
  2. Rozwój świadomości literackiej dzieci, zamiłowania do języka ojczystego oraz kształcenie poprawnej polszczyzny;
  3. Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

  1. dla uczniów szkół podstawowych klas I-III,
  2. dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI,
  3. dla uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie od 1. II. 2023 r. do 28. II. 2023 r. utworu poetyckiego poświęconego pamięci bohaterów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody książkowe. Dodać należy, iż nowością II edycji Konkursu jest wprowadzenie kategorii szkół-ambasadorów Konkursu, czyli szkół, które na potrzeby Konkursu dodatkową opieką dydaktyczną obejmą swoich uczniów oraz w Ich imieniu dokonają zgłoszenia utworów konkursowych. Każda ze szkół-ambasadorów Konkursu uhonorowana zostanie okolicznościowym Dyplomem, zaś te spośród nich, których podopieczni zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni w Konkursie, zostaną również uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Nagrodami rzeczowymi uhonorowane zostaną także te szkoły, które dokonają największej ilości zgłoszeń uczestników konkursu.

Pełny Regulamin Konkursu znajduje się na stronie:

https://fundacja-studeo.blogspot.com/2023/01/zaproszenie-do-udziau-w-ii-konkursie.html